Wickey

Wickey logo

De speeltorenfabriek

Wickey Spring Sale! Exclusieve kortingen - Sla nu je slag!


Facebook actievoorwaarden

1. Organisator van de winactie

Deze winactie wordt georganiseerd door:

Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69
52538 Gangelt
Deutschland

2. Deelname

Deelname aan de Wickey Facebook winactie is kosteloos. Vereisten om deel te nemen aan de winactie zijn het liken van de desbetreffende winactie post/bericht en fan zijn van de Wickey Facebookpagina. Voor deelname aan de winactie worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname. Door deelname aan de winactie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

3. Deelname en uitsluiting

Deelname uitsluitend voor personen vanaf 18 jaar, die fan zijn van de Wickey Facebookpagina en woonachtig zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, België, Frankrijk, Italië,  Spanje of Groot – Brittannië. Een fan heeft de like button op de Wickey Facebookpagina geactiveerd. Uitgesloten van deelname zijn bedrijven, medewerkers en familieleden van Wickey (inclusief dochterondernemingen) en partners, of familie van deze medewerkers. Ook eventuele participanten aan de winactie (zoals adverteerders, sponsors, of producenten) behoren hiertoe. Wickey behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten. Per persoon is één deelname mogelijk.

4. Datum winactie

Het artikel dat wordt weergegeven in het winactie Facebookbericht, wordt tijdens deze actie verloot. De winactie eindigt op de in het Facebookbericht gepubliceerde datum en tijdstip.

5. Prijs niet overdraagbaar of inwisselbaar

De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor andere producten of diensten.

6. Winactie bericht en winstberekening

De winactie post wordt per land doelgroep gespecificeerd opgesteld. De winnaar wordt onder het totaal aantal deelnemers van alle landen, door middel van een toevalcalculatie willekeurig bepaald. De winnaar van de winactie wordt 1 tot 2 werkdagen na het sluiten van de actie bekend gemaakt.

7. Vaststelling winnaar

De winnaar van de winactie wordt door middel van een post op Facebook, of op de Wickey webshop bekend gemaakt en zal aansluitend via een Facebook privé- bericht geïnformeerd worden. De prijswinnaar dient binnen 7 dagen na bekendmaking van winst te reageren op de melding van Wickey. Als de prijswinnaar zich na een tweetal verzoeken binnen zeven dagen niet meldt, verliest hij/zij het recht op winst en wordt willekeurig, middels een toevalcalculatie, de winst overgedragen naar een andere deelnemer/deelneemster.

8. Publicatie

Door mee te doen, geeft de deelnemer toestemming voor gebruik van naam en gegevens ten behoeve van publiciteitsdoeleinden. De winnaar zal met voor-en achternaam op de Wickey Facebook pagina, of de Wickey website bekend worden gemaakt.

9. Aansprakelijkheid

Deze winactie is niet in samenwerking met Facebook en wordt niet door Facebook gesponsord, ondersteund, en/of georganiseerd. Alle klachten, op- en/of aanmerkingen worden door Wickey en niet door Facebook behandeld. Wickey stelt Facebook van alle schade, verliezen en uitgaven(inclusief advocaatkosten) welke verband hebben met de winactie van Wickey, vrij.

10. Privacybeleid

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Wickey en worden niet verkocht en alleen aan derden verstrekt in het kader van de winactie. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en alleen gebruikt voor interne doeleinden. 11. Toepasselijk recht Op deze actie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

12. Algemene Voorwaarden

Er gelden de bestaande algemene voorwaardenvan Wickey GmbH & Co. KG.